full text File Size: 42 K bytes | Add this to my bookbag

   Container / Location    Title
 
Series I. Manuscripts for Javanese, Indonesian, Malay, and M1 dialect [series]:
  3  
Malang(M1,3-6)
  3  
Malang(M3)
  3  
Malang(M7-11)
  3  
Malang(M14)
  3  
Malang(M15A,B, 16A)
  3  
Malang(M16A,B, 17A,B)
  3  
Malang(M17B)
  3  
Malang(M18)
  3  
Malang(M19)
  3  
Malang(M19-20)
  3  
Malang(M21)
  3  
Malang(M22-26)
  3  
Malang(M26)
  4  
Ludruk(L1)
  4  
Ludruk(L2)
  4  
Ludruk(L3)
  4  
Ludruk(L5)
  4  
Malay Javanese(H1)
  4  
Malay Javanese(H2)
  4  
Malay Javanese(H3B)
  4  
Malay Javanese(H4)
  4  
Malay Javanese(HR)
  4  
Kuala Lumpur(I,II,III,IV)
  4  
Indonesia Yogya(IY3)
  4  
Indonesia Yogya(IY4A,B)
  4  
Indonesia Yogya(IY5A)
  4  
Indonesia Yogya(IY6)
  4  
Indonesia Yogya(IY7)
  4  
Tulung Agung(TA2)
  4  
Palembang
  4  
Pasuruan
  4  
Pasuruan Texts by Dede
  4  
Banjar Masin(BM1)
  4  
Banjar Masin(BM1)
  4  
Banjar Masin(BM4)
  4  
Banjar Masin(BM5)
  4  
Banjar Masin(BM6)
  4  
Banjar Masin(BM9B)
  4  
Banjar Masin(BM10)
  4  
Banjar Masin(BM10B)
  4  
Banjar Masin(BM11)
  4  
Banjar Masin(BM12)
  4  
Banjar Masin(BMv11)
  4  
Batangas
  4  
Calamba
  4  
Lipa
  4  
Quezon
  4  
Tadlac
  4  
Tagaytay
  4  
Ulango
  4  
Tayalog Conversations- Rizal IA&B IIA&B
  4  
Banahan
  4  
Cavite
  4  
San Pablo
  4  
Groove
  4  
Cabuyau(Los Banos)
  4  
Conversation with a Farmer